Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on INARI Arctic Cosmetics Oy.n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2018. Viimeisin muutos 21.06.2018.

1.Rekisterinpitäjä

INARI Arctic Cosmetics Oy
y-tunnus 2878661-5
Osoite:  Venejärventie 192, 95840 Venejärvenkylä
Sähköposti: hei[a|inari-cosmetics.com
Puhelin 0049 151 41962972

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirkku Hahn
Puhelin 0049 151 41962972
sirkku.hahn[a]inari-cosmetics.com

3.Rekisterin nimi

INARI Arctic Cosmetics Oy:n sähköposti-, asiakas-, ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään INARI Arctic Cosmetics-yrityksen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon, hallinnointiin kuten laskutus ja postitus, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien sähköisesti sähköpostitse toteutettava asiakasviestintä. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä markkinointiviestintään, mukaan lukien palveluista ja tuotteista tiedottaminen sekä suoramarkkinointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Lähetämme sinulle vain suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: asiakasnumero, syntymäaika, sukunimi, etunimi, titteli, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot sekä asiakkuuden hoitamisen kannalta oleelliset tiedot ja toimenpiteet sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Rekisteriin ei tallenneta luottokorttitietoja tai muita maksamiseen liittyviä tietoja.

Yritys säilyttää asiakkaan henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja INARi Arctic Cosmetics Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 8 vuotta.

Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden kuten uutiskirjeen tilauksen alkaessa ja kestäessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa www.inari-cosmetics.com. Ostotietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä.

7.Tietojen säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Mainonnan työkalut: Facebook (sis. Instagram-mainonnan), Google (sis. AdWords, YouTube, Display Network -mainonnan),
  • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen Mailchimp

INARI Arctic Cosmetics Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä on täysin suojattu käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmää käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joilla on käytössään henkilökohtaiset tunnukset. Rekisterin henkilötietoja sisältävät ei-sähköisessä muodossa olevat aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

9.Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla kirjallisesti yhteyttä yhteyshenkilöömme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Voit kieltää milloin tahansa henkilötietojesi käyttämisen markkinointitarkoituksiin tai yksittäisiin toimenpiteisiin. Voit milloin vain perua uutiskirjeen uutiskirjeiden loppuosasta. Tai voit pyytää listalta poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hei [at] inari-cosmetics.com.

10.Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Evästeseloste

Pin It on Pinterest

Share This
0